Using Social Media For Advocacy During COVID-19

English below – Español abajo – Kreyol anba a

Join us for a rockstar panel of communication experts discussing using social media for advocacy during COVID-19.

Nailah Summers, Dream Defenders
Natalia Jaramillo, New Florida Majority
Andrew Otazo, Jeffrey Group/Miami Forward
Carolina Fernandez-Mazzoni, Catalyst Miami
Alexander Zastera, Artist/Climate Crusader

Register at: https://tinyurl.com/ydcv2oc2
Interpretation available in Español and Kreyól

ESPAÑOL: Acompáñenos en un panel estelar de expertes en la comunicación, discutiendo cómo usar las redes sociales para abogar durante el COVID-19�

Nailah Summers, Dream Defenders
Natalia Jaramillo, New Florida Majority
Andrew Otazo, Jeffrey Group/Miami Forward
Carolina Fernandez-Mazzoni, Catalyst Miami
Alexander Zastera, Artist/Climate Crusader

Inscríbase en: https: https://tinyurl.com/ydcv2oc2
Interpretación disponible en español y criollo haitiano

KREYÓL: Jwen ansanm ak nou pou yon panèl kote sipèsta ki ekspè nan zafè kominikasyon yo pral diskite kouman pou itilize rezo sosyal pou defann kòz ki merite defann yo pandan COVID-19 nan�

Nailah Summers, Dream Defenders
Natalia Jaramillo, New Florida Majority
Andrew Otazo, Jeffrey Group/Miami Forward
Carolina Fernandez-Mazzoni, Catalyst Miami
Alexander Zastera, Artist/Climate Crusader

Enskri nan: https: https://tinyurl.com/ydcv2oc2
Interpretasyon disponib an Espanyòl & Kreyòl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *